?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Comments

Elena Veretennykova
Mar. 19th, 2014 12:27 pm (UTC)
Межигорья Путина
http://www.1plus1.ua/video/yakim-chinom-putin-stav-naybagatshoyu-lyudinoyu-v-sviti.html